Dodatkowe seanse filmu ANIA

23-25.10.2022
t12 Październik 2022

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie filmem Michała Bandurskiego i Krystiana Kuczkowskiego „ANIA”, zapraszamy na dodatkowe seanse do Chełmskiego Domu Kultury w dniach:
23.10 – godz. 16:00
24.10 – godz. 18:00
25.10 – godz. 18:00